برند و برندینگ

برند Brand چیست ؟

آیا تا به حال فکر کرده‌اید که چرا برخی از نام‌ها و لوگوها در ذهن ما ماندگار می‌شوند، در حالی که برخی دیگر به سرعت فراموش می‌شوند؟